––> +

Rosia Montana - exploatare evaluata la 6300 miliarde $

Sursa:   http://apostoldoru.blogspot.ro/

 6300  de miliarde de $ e o sum? minim? constatat? prin calcul matematic simplu. Dac? am împ?r?i suma la num?rul de români afla?i pe TERRA ( aprox 30 de milioane) , fiecârui român în parte i-ar reveni 2 milioane de dolari!!!

Cel mai important e c? s-a aflat care-i miza. Acum ?tim pentru ce lupt?m!!!

L?sând la o parte ceea ce vor politicienii corup?i în frunte cu Ponta, e cazul s? decidem noi ce avem de gând? Senatorul Haralambie Vochi?oiu, vicepre?edintele Comisiei pentru Ro?ia Montan?, de profesie inginer minier recunoa?te c? este vorba despre “48 de metale grele”, f?r? a preciza care sunt acestea!!!

 Deci ce facem cu  Ro?ia Montan??

            1. O d?m la “fier vechi”, a?a cum am f?cut cu toate combinatele, sistemele de iriga?ii, resursele naturale (petrol, p?duri s.a.) ?i vom încasa câteva miliarde de euro?

            2. O pre?uim pentru c? o avem ?i o valorific?m cu puterile noastre, în interesul nostru? Cred c? este motivant s? te gânde?ti la 6300 de miliarde  de dolari.

            3. O punem în valoare ?i facem PLUS VALOARE, sau VALOARE AD?UGAT?, nu doar taxe pe valoare ad?ugat?? Asta înseamn? c? din lemn facem mobil?, din tabl? facem ma?ini, din aur facem bijuterii. ?i nu doar aurul conteaz?. Mai sunt câteva elemente chimice a c?ror valoare despre care vorbim s? fie mult mai mare de 6,3 trilioane de dolari.

             Pentru c? în multe declara?ii ale unor persoane implicate în diverse perioade de timp în prospec?iuni geologice asupra z?c?mintelor de la Ro?ia Montan? se men?ioneaz? ?i cantit??ile de elemente continute de minereu. Acestea sunt sus?inute de inginerul geolog ?ef Aurel Sântimbrean, de deputatul Mugurel Surup?ceanu, de C?lin Gabriel T?ma?, lector doctor la Departamentul de Geologie, Facultatea de Biologie ?i Geologie, Universitatea Babe?-Bolyai, Cluj-Napoca, precum ?i de multe ONG-uri. Pe lâng? aceste date, mai sunt unele care reies dintr-un buletin de analiz?, dar în care nu sunt precizate locurile de recoltare (pu?uri, lacuri, ape curg?toare), adâncimea de prelevare ?i alte date de identificare.

            Astfel, în urma consult?rii mai multor surse, mi-am permis s? fac o centralizare a acestora. 

Nr. crt.

Num?r atomic

Element

Simbol chimic

Pret USD / 100 grame

Pret USD / 1 gram

Cantitate per tona minereu

Valoare element per tona minereu

1

3

Litiu

Li

27

0,27

-

-

2

4

Beriliu

Be

748

7,48

-

-

3

21

Scandiu

Sc

1.400

14

-

-

4

22

Titan

Ti

661

6,61

1.000

6.610

5

23

Vanadiu

V

220

2,20

2.500

5.500

6

24

Crom

Cr

32

0,32

50

16

7

27

Cobalt

Co

21

0,21

30

6,30

8

28

Nichel

Ni

7,7

0,07

30

2,31

9

31

Galiu

Ga

220

2,20

300

660

10

32

Germaniu

Ge

360

3,60

20

72

11

33

Arsen

As

320

3,20

5.000

16.000

12

34

Seleniu

Se

61

0,61

-

-

13

37

Rubidiu

Rb

1.200

12

-

-

14

38

Strontiu

Sr

100

1

-

-

15

39

Ytriu

Y

430

4,30

-

-

16

40

Zirconiu

Zr

157

1,57

-

-

17

41

Niobiu

Nb

18

0,18

-

-

18

42

Molibden

Mo

44

0,44

10

4,40

19

44

Rutheniu

Ru

1.400

14

-

-

20

45

Rhodiu

Rh

13.000

130

-

-

21

46

Paladiu

Pd

5.833

58,33

-

-

22

47

Argint

Ag

120

1,20

10

12

23

48

Cadmiu

Cd

46

0,46

-

-

24

55

Cesiu

Cs

1.100

11

-

-

25

57

Lantan

La

800

8

-

-

26

58

Ceriu

Ce

380

3,80

-

-

27

59

Praseodim

Pr

470

4,70

-

-

28

60

Neodim

Nd

420

4,20

-

-

29

62

Samariu

Sm

360

3,60

-

-

30

63

Europiu

Eu

135.000

1.350

-

-

31

64

Gadoliniu

Gd

450

4,50

-

-

32

65

Terbiu

Tb

4.040

50,40

-

-

33

66

Disprosiu

Dy

450

4,50

-

-

34

68

Erbiu

Er

540

5,40

-

-

35

69

Tuliu

Tm

7.000

70

-

-

36

70

Yterbiu

Yb

1.400

14

-

-

37

72

Hafniu

Hf

120

1,20

-

-

38

73

Tantal

Ta

450

4,50

-

-

39

76

Osmiu

Os

7.700

77

-

-

40

77

Iridiu

Ir

4.200

42

-

-

41

78

Platina

Pt

13.000

130

-

-

42

79

Aur

Au

5.540

55,40

1,5

83,10

43

80

Mercur

Hg

48

0,48

-

-

44

81

Taliu

Tl

48

0,48

-

-

45

83

Bismut

Bi

39

0,39

20

7,80

46

90

Thoriu

Th

-

-

-

-

47

92

Uraniu

U

-

-

-

-

TOTAL

28.973,91 USD / tona minereu

TOTAL

lipsesc date despre concentra?ie sau pre?uri (thoriu, uraniu)

TOTAL

lipsesc date despre prezen?? ?i concentra?ie

 Cantitatea ce vrea RMGC-ul lui Ponta s? fie exploatat? e de 218 milioane de tone….ori 28.973,91 $ = 6300 MILIARDE $!!!! …îns? la foarte multe elemente lipsesc date despre concentra?ie, date despre pre?uri dar ?i date despre prezen??!

Sunt elemente de care nu ?tia?i? ?i eu am p??it chestia asta ?i a trebuit s? le verific în Sistemul Periodic al lui Mendeleev pe unele dintre ele. ?i pentru mai mult? claritate, am întocmit un tabel cu utiliz?ri ale acestor elemente. Senatorul Haralambie Vochi?oiu, vicepre?edintele Comisiei pentru Ro?ia Montan?, de profesie inginer minier recunoa?te c? este vorba despre “48 de metale grele”, f?r? a preciza care sunt acestea.

 

 

Element

Utilizari

Litiu

- aliaje de lag?re (împreun? cu sodiul ?i calciul)

- dezoxidant, desulfurizant ?i degazant pentru cupru

- prepararea tritiului 3H, intr? în compozi?ia agen?ilor de r?cire din reactoarele nucleare

- baterii ?i acumulatori electrici

- lubrifian?i pentru temperaturi înalte

Beriliu

- transparen?a la raze X îl recomand? pentru fabricarea ferestrelor ?i a tuburilor pentru radia?ii X

- în industria aerospa?ial? pentru sateli?i ?i vehicule spa?iale

- în reactoarele nucleare, ca moderator, agent absorbant sau reflector pentru neutroni

- aliaje speciale de Cu pentru scule, proiectile

Scandiu

- aliaje de aluminiu-scandiu pentru componente din industria aerospa?iala, echipamente sportive ?i de pescuit

- în rafinarea petrolului (izotopul 45Sc ca agent de urm?rire)

- ca îngr???mânt

Titan

- aliaje de Fe, V, Mo pentru aliaje puternice ?i u?oare în industria aerospa?iala (motoare cu reac?ie, proiectile, nave spa?iale)

- costume de scafandru autonome pentru adâncimi mari

- uz militar

- procese industriale (chimie ?i petro-chimie, uzine de desalinizare, hârtie)

- medicin? (proteze ?i implanturi ortopedice ?i dentare, instrumentar)

- bijuterii, telefoane mobile, automobile, industria agro-alimentar?

- pigment TiO2 pentru vopsea alb?

Vanadiu

- aliaje de o?el ?i titan pentru scule de mare vitez?, motoare de avion, aeronautic?

- aliaje cu galiu pentru magne?i ?i superconductori

- catalizator pentru anumite reac?ii chimice

Crom

- îmbun?t??e?te propriet??ile o?elului la coroziune, duritate ?i rezisten?a la rupere

- galvanizare, catalizator pentru anumite reac?ii chimice, coloran?i, colorarea verzuie a sticlei, detergen?i

Cobalt

- izotopul radioactiv 60Co este utilizat la radioterapia cu raze gamma

- îmbun?t??e?te propriet??ile o?elului, componente pentru aeronautic? ?i motoare, galvanizare

- pigmen?i albastru ?i galben pentru colorarea ceramicii ?i a sticlei

- aliaje cu Samariu pentru magne?i permanen?i

Nichel

- aliaje de o?el inoxidabile

- baterii NiCd ?i acumulatori Ni-MH

- magne?i permanen?i

Galiu

- termometre medicale (din cauza toxicit??ii mercurului)

- spectacole de ”magicieni” (linguri care se topesc în palm?)

- semiconductori, leduri ?i diode laser, panouri fotovoltaice, oglinzi

Germaniu

- semiconductori, tranzistori ?i circuite integrate

- spectroscopie ?i detec?ie infraro?ie

- catalizatori ?i aliaje

Arsen

- semiconductori, leduri ?i diode laser, fotoconductori

- ignifugarea lemnului, insecticide, t?b?c?rie

- m?re?te duritatea aliajelor, muni?ia de vân?toare (plumbul pentru alice)

- pirotehnie (focuri albe – indian), coloran?i (galben regal pentru vopsele de ulei)

Seleniu

- catalizator pentru multe reac?ii chimice

- industria sticlei, pentru decolorarea ei sau colorarea în ro?u

- celule solare ?i fotoelectrice, toner fotografic, camere de filmat, redresarea curentului electric, copiatoare, luxmetre, explozibili

- îmbun?t??e?te lucrabilitatea aliajelor de Cu ?i o?el

- ?ampoane anti-m?trea??

- medicamente pentru cre?tere ?i disfunc?ii reproduc?toare

Rubidiu

- fotocelule, tehnica vacuumului

- artificii (culoare ro?ie)

- sticl?rie ?i ceramic?

- datarea rocilor cu 87Ru

Strontiu

- pirotehnie (culoare ro?u aprins) ?i rachete de semnalizare

- ceasuri atomice

- producerea tuburilor catodice pentru televiziunea color

- pasta de din?i, terapia cancerului cu 90Sr care este radioactiv

Ytriu

- pietre zirconia, monitoare pentru computere, lentile foto ?i video, becuri economice

- îmbun?t??e?te duritatea aliajelor de aluminiu ?i magneziu

- izotopul radioactiv 90Y (produs în reactoarele nucleare de uraniu) se folose?te la tratarea diferitelor tipuri de cancer

- fabricarea superconductorului YBCO (la – 178 OC)

- filtre pentru microunde, comunica?ii pentru sateli?i

- fabricarea televizoarelor color (culoarea ro?ie)

- camere de ardere pentru motoarele de rachet?

Zirconiu

- stomatologie ?i implantologie, bijuterii

- moderator pentru reactoarele de fisiune

- catalizator în multe reac?ii chimice

- în aliaj cu Li se folose?te pentru absorb?ia CO2

Niobiu

- ob?inerea o?elurilor inoxidabile, criogenice ?i refractare

- motoare de avion ?i echipamente rezistente la temperaturi înalte

- obtinerea de superconductori

- bijuterii

Molibden

- cre?te duritatea ?i elasticitatea o?elului, rezisten?a termic? ?i la coroziune

- fabricarea avioanelor ?i rachetelor, lubrifian?i pentru temperaturi ridicate

- catalizator în industria petrolier?

- fabricarea tranzistoarelor, lampi cu halogeni, medicin? nuclear? ?i l?mpi röntgen

Rutheniu

- este folosit pentru cre?terea durit??ii platinei ?i paladiului

- în aliajele de titan, un adaus de 0,1 % m?re?te considerabil rezisten?a la coroziune

- un aliaj de Ru-Mo are propriet??i de supraconductor

- este folosit la contactele electrice din întrerup?toarele de Pt ?i Pd

- catalizator pentru multe reac?ii chimice

- bijuterii, computere

- izotopul radioactiv 106Ru este folosit în tratamentele cu citostatice a bolilor tumorale

Rodiu

- element de aliere pentru platin?

- catalizator pentru anumite reac?ii chimice

- strat de acoperire prin galvanizare sau vaporizare pentru instrumente optice ?i bijuterii

- contacte electrice

Paladiu

- catalizatori pentru automobile ?i pentru industria petrolier?

- instrumente chirurgicale, contacte electrice, bijuterii, ceasuri

- purificarea hidrogenului (absoarbe de pân? la 900 de ori volumul propriu de hidrogen)

Argint

- este folosit în electrotehnic? ?i electronic?

- numismatic?, bijuterii, industria fotografic?, oglinzi

- stomatologie, instrumente medicale, proteze, utilizare germicid?

Cadmiu

- baterii NiCd

- aliaje pentru lag?re

- electroplacare

- pigmen?i, televizoare alb-negru ?i color

- celule fotovoltaice (împreun? cu Te)

Cesiu

- izotopul radioactiv 133Ce este folosit ca oscilator cuantic pentru ceasuri atomice, fiind etalon pentru Sistemul Interna?ional de Unit??i la baza definirii etalonului pentru secund?

- substan?? de umplutur? pentru lichidele de forat folosite pentru a atenua g?urirea din timpul for?rii

- izotopul radioactiv 133Ce este folosit în medicin?, m?sur?tori ?i hidrologie

- generatoare termoionice cu vapori de cesiu care convertesc energia termic? în energie electric?

- aparate pentru recunoa?terea optic? a caracterelor, fotomultiplicatori, camere video, materiale fotosensibile, detectoare de radia?ii gama ?i raze X, magnetometre, lasere de mare energie, l?mpi fluorescente, redresoare cu vapori

- utiliz?ri în biologia molecular?, catalizatori în chimie

- izotopul radioactiv 133Ce poate fi folosit în dispozitive de dispersie radiologic? (”bombe murdare”) – aten?ionare de la Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Atomic?

Lantan

- este folosit pentru acumulatorii NiMH utiliza?i la automobilele hibride ( o baterie pentru Toyota Prius necesit? aproximativ 10 kg de La)

- catalizator în cracarea petrolului

- ochelari pentru infraro?u, lentile pentru telescoape

Ceriu

- aliaje de aluminiu, amnare, pietre de brichete

- catalizatori pentru automobile

- medicamente pentru tratarea ?i prevenirea infec?iilor celor ar?i ?i imunosupresive

Praseodim

- este folosit la fabricarea magne?ilor permanen?i de mare intensitate pentru motoare ?i generatoare electrice folosite la ma?inile hibride ?i turbine eoliene

- este folosit pentru acumulatorii NiMH folosi?i la automobilele hibride

- aliaje pentru motoare de avion

- ochelari pentru sudori ?i sufl?torii de sticl?

- aliaje pentru amnare ?i pietre de brichet?

- pigmen?i pentru sticl? ?i emailuri

- stroboscoape

Neodim

- magne?i permanen?i pentru computere, telefoane mobile, echipamente medicale, juc?rii, motoare, turbine eoliene, sisteme audio

- lasere pentru tratarea cancerului ?i epilare, pentru t?ierea ?i sudarea o?elurilor

- ochelari de protec?ie pentru sufl?torii de sticl?

- pigmen?i pentru sticl? ?i emailuri

- aliaje pentru amnare ?i pietre de brichet?

Samariu

- magne?i permanen?i pentru microelectronic?, generatoare eoliene, radare

- catalizator pentru unele reac?ii chimice

- lasere cu raze X

- datare radioactiv?

- izotopul 149Sm este ad?ugat în barele de siguran?? din reactoarele nucleare

- izotopul radioactiv 153Sm este folosit în tratarea mai multor tipuri de cancer

- superconductori

Europiu

- tuburi fluorescente, monitoare

- absorbant în reactoarele nucleare

- elemente de siguran?? fosforescente pentru eurobancnote

Gadoliniu

- îmbun?t??e?te rezisten?a la temperaturi înalte ?i la oxidare a o?elurilor

- aplica?ii în domeniul microundelor, monitoarelor

- substan?e de contrast pentru imagistica de rezonan?? magnetic?

Terbiu

- monitoare TV ?i display-uri pentru smartphone

- substan?e de contrast pentru lumina ultraviolet?

- elemente de siguran?? fosforescente pentru eurobacnote

- filme pentru înregistr?ri magneto-optice

- magne?i pentru motoare electrice folosite la ma?inile hibride ?i generatoare eoliene

- microfoane, fibr? optic?

Disprosiu

- materiale absorbante pentru reactoare nucleare

- senzori, microfoane, traductori

- fabricarea CD-urilor ?i a hard-disk-urilor

- l?mpi de mare putere pentru cinematografie

- laseri

Erbiu

- bare de control în reactoare nucleare

- pigmen?i pentru sticl?rie

- filtre fotografice absorbante pentru lumina infraro?ie

- lasere medicale

Tuliu

- surse portabile de raze X

- lasere, aliaje speciale cu alte metale rare

- elemente de siguran?? fosforescente pentru eurobancnote

Yterbiu

- surse portabile de raze X

- îmbun?t??e?te propriet??ile o?elului inoxidabil

- laseri

- catalizatori în industria chimic?

- detectori seismici

Hafniu

- bare de control pentru reactoare nucleare folosite la submarine

- l?mpi stroboscopice, catozi pentru echipamente electronice

- aliaje speciale pentru aplica?ii aerospa?iale, motoare de rachet?

- procesoare pentru computere

Tantal

- filamente pentru tuburi vidate

- condensatoare ?i rezisten?e de mare putere

- instrumente ?i implanturi chirurgicale ?i dentare

- o?eluri refractare

Osmiu

- aliaje foarte dure împreun? cu alte metale platinice

- implanturi cardiace, scan?ri de amprente, vârfuri de peni?e

Iridiu

- fabricarea creuzetelor

- aliajele IrPt sunt folosite la confec?ionarea termoelementelor

- aliajele IrOs sunt folosite la fabricarea vârfurilor de peni?e

- contacte electrice de mare putere

- izotopii radioactivi sunt folosi?i în radioterapia cancerului

Platina

- confec?ionarea bijuteriilor

- echipamente de laborator, medicin? dentar?

- contacte electrice, magne?i permanen?i

- catalizatoare pentru autovehicule ?i alte procese din chimie

Aur

- bijuterii, numismatic?, broderii, coroane dentare

- preparate culinare extravagante

- scuturi pentru sateli?i, acoperiri pentru vizierele costumelor spa?iale

- microelectronic?, tehnic? fotografic?

- izotopul radioactiv 198Au este folosit în tratarea anumitor forme de cancer

Mercur

- termometre, barometre, manometre, tensiometre, filtre acusto-optice

- cercet?ri ?tiin?ifice, stomatologie, electrochimie, amalgame, cosmetic?, fungicide

- explozibili brizan?i

- pigmen?i, semiconductori

- extragerea aurului, argintului ?i a platinei

- l?mpi redresoare de curent alternativ, l?mpi pentru raze ultraviolete

Taliu

- raticide ?i insecticide

- semiconductori, sticl? optic? pentru infraro?ii, celule fotovoltaice

- detectoare de radia?ie gamma

Bismut

- medicin?, cosmetic?

- detectoare ?i sisteme de stingere a incendiilor

- muni?ie

Thoriu

- combustibil pentru reactoare nucleare

- ThO2 este folosit pentru materiale ceramice rezistente la temperaturi înalte

- lentile ?i echipamente ?tiin?ifice

Uraniu

- uraniul s?r?cit se folose?te la blindaje ?i proiectile de uraniu s?r?cit, ecrane pentru radia?ii, containere de transport pentru materiale radioactive

- combustibil pentru reactoare nucleare

- bombe nucleare de diferite tipuri

 

În 1985 se punea problema exploat?rii a 30 de milioane de tone din z?c?mântul de la Ro?ia Montan?. De când cu implicarea RMGC, cantitatea ce va fi exploatat? a crescut la 218 milioane de tone. Cel pu?in a?a reiese din planul exploat?rii prezentat în tabelul de mai jos.

 

Planul exploat?rii miniere pe cariere (milioane tone)

Anul

Cariera Cetate

Cariera Cîrnic

Cariera Orlea

Cariera Jig

Total

Minereu

Steril

Minereu

Steril

Minereu

Steril

Minereu

Steril

Minereu

Steril

0

1,3

7,0

0,3

0,1

-

-

-

-

1,6

7,1

1

4,2

6,1

15,0

7,2

-

-

-

-

19,2

14,5

2

3,2

6,2

17,2

8,5

-

-

-

-

20,4

14,6

3

5,0

6,4

13,5

10,1

-

-

-

-

18,5

16,5

4

11,0

9,9

4,9

9,2

-

-

-

-

15,9

19,1

5

0,5

0,2

15,3

19,0

-

-

-

-

15,8

19,2

6

-

-

14,5

20,5

-

-

-

-

14,5

20,5

7

-

-

13,1

21,9

-

-

-

-

13,1

21,9

8

1,0

6,0

5,3

7,1

4,1

2,2

3,2

6,3

13,5

21,5

9

1,5

6,3

11,1

16,2

-

-

-

-

12,5

22,5

10

2,7

15,2

3,5

2,1

3,4

0,3

4,3

3,6

13,9

21,1

11

11,9

15,3

-

-

0,2

5,9

0,8

0,8

12,9

22,1

12

2,3

2,9

-

-

13,1

14,1

-

-

15,4

17,0

13

4,1

3,3

-

-

11,4

4,3

-

-

15,6

7,6

14

15,1

16,2

-

-

-

-

-

-

15,1

16,2

Total

63,9

102,0

113,6

121,9

32,2

26,8

8,3

10,7

218,0

261,5

Not?: Valorile totale sunt rotunjite.

 

Sunt prezentate ?i date estimative privind cantit??ile de aur ?i argint. Aici nu sunt incluse situa?iile în care se vor g?si filoane de aur ?i argint, care ar putea cre?te de câteva ori (de 7-8 ori !!!) cantit??ile de aur ?i argint ob?inute.

 

Rezerve exploatabile

Z?c?mânt

Minereu (milioane tone)

Con?inuturi de metal

Metal recuperabil

Raport

steril:util

Au

g/t

Ag

g/t

Au

t

Ag

t

Cetate

63,9

1,49

5,66

95,1

361,7

1,60

Cîrnic

113,6

1,62

9,74

184,0

1106,5

1,07

Orlea

32,2

1,18

2,23

38,0

71,8

0,83

Jig

8,3

1,62

10,65

13,4

88,4

1,29

Total

218,0

1,52

7,47

330,5

1628,4

1,20

 

?i acum s? facem o scurt? recapitulare a tabelelor pe care vi le-am prezentat. În tabelul 1, valoarea elementelor extrase dintr-o ton? de minereu ajunge la 28.973,91 USD. Din aceasta, valoarea aurului ?i a argintului însumat? ajunge la doar 95,10 USD, din care statului român îi revin doar 6 % (adic? aproape 6 dolari la fiecare ton? prelucrat?). Bineîn?eles, vor fi unii care vor spune c? nu am men?ionat nimic despre costurile de extrac?ie, de prelucrare, carburan?i, energie electric?, costul cianurilor ?i al explozibililor, salarii ?i tot felul de impozite etc. Cu toate acestea, raportul între valoarea elementelor ?i valoarea încasat? de stat este de aproape 4.829 : 1. Adic? din acei 6 dolari, statul roman va pl?ti costurile necesare mentenantei exploat?rii dupa închiderea minelor, costurile care ar decurge dintr-un posibil dezastru ecologic, costurile aferente spitaliz?rii oamenilor afecta?i de cianurile folosite ?i metalele grele rezultate etc.

Proiectul Ro?ia Montan? valoreaz? 6,3 trilioane de dolari!!! ?i asta nu este tot. Nu am calculat valoarea elementelor la care lipsesc date de prezen?? ?i concentra?ie (Tabelul 1) . Este foarte posibil s? se poat? extrage multe tone din fiecare element care nu a participat la precedentul calcul. ?i poate s-ar dubla sau tripla aceast? valoare. Dar astea sunt doar  specula?ii. În schimb, 6300  de miliarde de $ e o sum? minim? constatat? prin calcul matematic simplu.

ing. Doru Apostol

Acesta e materialul la care lucrez de aproape 2 luni. Astept parerea dvs despre acesta. Tot ce scrie acolo e verificabil 100%, in carti, media si internet. Sper sa va placa. Am facut aceasta adaugare la sugestia unui cititor, caruia ii multumesc.

Nota Redac?iei ROR: Materialele puse la dispozi?ie de c?tre dl.ing. Doru Apostol reprezint? un întreg, un studiu de o importan?? vital? pentru to?i românii oriunde s-ar afla ei pe glob. Munca acestui român merit? nu doar stima ?i recuno?tin?a noastr? dar ?i popularizarea lor urgent?. Trimiteti mai departe acest studiu tuturor celor pe care-i cunoa?teti !

 

 In conformitate cu legislatia drepturilor de autor, daca nu aveti un acord scris din partea Melidava, puteti prelua maxim 500 caractere din articolul care va intereseaza, daca precizati sursa si inserati vizibil link-ul articolului.