Corelațiile dintre aspectele emoționale și evoluția simptomelor sub terapie, calculate pentru întreg lotul de 83 pacienți, au fost următoarele:

–      74 % au fost dominant pozitivi emoțional, dintre cei cu reducere 80-100% a amplitudinii simptomelor

–       100% au fost dominant negativi emoțional, dintre cei cu reducere 0-20% a amplitudinii simptomelor.

Se probează numeric impactul psihicului asupra reușitei tratamentului. Rezultatele cele mai bune s-au obținut la pacienții cu un  psihic pozitiv, iar cele mai slabe la cei cu psihic negativ.

 

Evoluția imaginilor RMN în primul an de tratament

Precizez că toți 83 pacienți au avut RMN înainte de începerea tratamentului. După un an, au facut RMN de control 51 de pacienți. Evoluția imaginilor la cei 51 a fost de cinci tipuri:

I - 22 pacienți: dispariția și/sau diminuarea unor imagini de demielinizare; semnificînd REGENERARE la nivelul creierului

II - 10 pacienți: staționar, semnificînd stoparea procesului de demielinizare sau cicatrizarea leziunilor

IIIa - 5 pacienți: dispariția și/sau diminuarea unor imagini de demielinizare, concomitent cu apariția unor imagini noi, mai puține decât cele dispărute/diminuate, semnificînd regenerare concomitent cu mai puțină demielinizare

IIIb14 pacienți: dispariția și/sau diminuarea unor imagini de demielinizare, concomitent cu apariția unor imagini noi, mai multe decât cele dispărute/diminuate, semnificînd regenerare concomitent cu mai multă demielinizare

IV2 pacienți: apariția unor leziuni noi, semnificînd continuarea procesului demielinizant.

Reunindu-le după semnificația histologică, am considerat 3 grupe:

–  evoluție favorabilă cu regenerare sau cicatrizare: categoriile I + II, totalizînd 62,74 % dintre pacienții cu RMN de control

–  evoluție medie, cu regenerare (mai multă) împreună cu demielinizare (mai puțină): categoria IIIa, adică 5,88 %

–  evoluție nefavorabilă, cu demielinizare mai mult decât regenerare sau doar demielinizare: categoriile IIIb + IV, totalizînd 31,35 %.