Concursuri

Regulamentul concursului “Premii dulci si sanatoase”

20 Aprilie – 07 Mai 2019

1. Organizator

Concursul “5 premii dulci si sanatoase” denumit in continuare CONCURSUL, este organizat si administarat de către MELIDAVA SRL. CONCURSUL se desfasoara conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul si perioada de desfăşurare a CONCURSULUI

CONCURSUL se desfăşoară pe pagina de Facebook Melidava.ro din Romania - https://www.facebook.com/melidava.ro/, in perioada 20 Aprilie – 07 Mai 2019.

3. Mecanismul CONCURSULUI

In perioada 20 Aprilie – 07 Mai are loc inscrierea in concurs, iar in data de 8 Mai are loc extragerea celor 5 castigatori. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat prin sistemul aleator pus la dispozitie de aplicatia “Contests for Facebook”, dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi conform prezentului regulament. Acestia vor fi anuntati in data de 9 Mai 2019 pe pagina de Facebook si vor fi contactati personal prin email. Rezultatele concursului vor fi afisate si pe site-ul nostru, www.melidava.ro

4. Înscrierea în concurs

Inainte de a intra in concurs, participantii trebuie sa citeasca regulamentul Concursului.

Pentru inscrierea in concurs este necesara completarea formularului care se deschide atunci cand dati click pe imaginea concursului. Toate campurile sunt obligatorii.

5. Dreptul de participare

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani rezidenta in Romania. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs angajatii Melidava SRL şi rudele de gradul I ai acestora.

6. Premii acordate in concurs ai valoarea acestora

Premiul 1: O păstură mare - 500 g + polen 500 g, Valoare toatala 200 lei

Premiul 2: Laptișor de matcă natural + polen 500, Valoare totala 140 lei

Premiul 3: Laptișor de matcă + polen 500 g, Valoare totala 110 lei

Premiul 4: Pastura de 120 g + polen 500 g, Valoare totala 90 lei

Premiul 5: Miere BIO salcam 500 g + polen 500 g, Valoare totala 82 lei

Valoarea totala a premiilor: 622 lei

Transpotul asigurat prin curier TNT, gratuit.

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 10 zile de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

7. Protecţia datelor personale

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

1. Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele, domiciliul, adresa de e-mail şi a altor date oferite in scopul participarii la Concurs. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, numar de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

2. Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate. Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală. Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

8. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari pe retelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

9. Regulamentul concursului

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.melidava.ro

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

10. Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, ne puteti scrie pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/melidava.ro/ sau la e-mail contact@melidava.ro.

Nu putem gasim articole care sa corespunda selectiei.
Copyright © 2012-present S.C. Melidava S.R.L. Toate drepturile rezervate. Pace pentru Sanatate